נייר מכתבים צבע אחד שחור

לנוחיותכם מצורפות תבניות לנייר מכתבים ומזכרים (ממו) בצבע אחד - שחור.

התבניות בדוגמאות הן לגודל A4, A5. A6.

נייר מכתבים צבע אחד שחור 1
נייר מכתבים צבע אחד שחור 1
נייר מכתבים צבע אחד שחור 2
נייר מכתבים צבע אחד שחור 2
נייר מכתבים צבע אחד שחור 3
נייר מכתבים צבע אחד שחור 3
נייר מכתבים צבע אחד שחור 4
נייר מכתבים צבע אחד שחור 4
נייר מכתבים צבע אחד שחור 5
נייר מכתבים צבע אחד שחור 5
נייר מכתבים צבע אחד שחור 6
נייר מכתבים צבע אחד שחור 6
נייר מכתבים צבע אחד שחור 7
נייר מכתבים צבע אחד שחור 7
נייר מכתבים צבע אחד שחור 8
נייר מכתבים צבע אחד שחור 8
נייר מכתבים צבע אחד שחור 9
נייר מכתבים צבע אחד שחור 9
נייר מכתבים צבע אחד שחור 10
נייר מכתבים צבע אחד שחור 10
נייר מכתבים צבע אחד שחור 11
נייר מכתבים צבע אחד שחור 11
נייר מכתבים צבע אחד שחור 12
נייר מכתבים צבע אחד שחור 12
ממו אי 6 צבע אחד שחור 1
ממו אי 6 צבע אחד שחור 1
ממו אי 6 צבע אחד שחור 2
ממו אי 6 צבע אחד שחור 2
ממו אי 6 צבע אחד שחור 3
ממו אי 6 צבע אחד שחור 3
ממו אי 6 צבע אחד שחור 4
ממו אי 6 צבע אחד שחור 4
ממו אי 6 צבע אחד שחור 5
ממו אי 6 צבע אחד שחור 5
ממו אי 6 צבע אחד שחור 6
ממו אי 6 צבע אחד שחור 6
ממו אי 6 צבע אחד שחור 7
ממו אי 6 צבע אחד שחור 7
ממו אי 6 צבע אחד שחור 8
ממו אי 6 צבע אחד שחור 8
ממו אי 6 צבע אחד שחור 9
ממו אי 6 צבע אחד שחור 9
ממו אי 6 צבע אחד שחור 10
ממו אי 6 צבע אחד שחור 10
ממו אי 6 צבע אחד שחור 11
ממו אי 6 צבע אחד שחור 11
ממו אי 6 צבע אחד שחור 12
ממו אי 6 צבע אחד שחור 12

נייר מכתבים בגודל 21/29.7 ס"מ - צבע אחד שחור (A4)

ממו (מזכרים) בגודל 14.8/21 ס"מ - צבע אחד שחור (A5)

ממו אי 5 צבע אחד שחור 1
ממו אי 5 צבע אחד שחור 1
ממו אי 5 צבע אחד שחור 2
ממו אי 5 צבע אחד שחור 2
ממו אי 5 צבע אחד שחור 3
ממו אי 5 צבע אחד שחור 3
ממו אי 5 צבע אחד שחור 4
ממו אי 5 צבע אחד שחור 4
ממו אי 5 צבע אחד שחור 5
ממו אי 5 צבע אחד שחור 5
ממו אי 5 צבע אחד שחור 6
ממו אי 5 צבע אחד שחור 6
ממו אי 5 צבע אחד שחור 7
ממו אי 5 צבע אחד שחור 7
ממו אי 5 צבע אחד שחור 8
ממו אי 5 צבע אחד שחור 8
ממו אי 5 צבע אחד שחור 9
ממו אי 5 צבע אחד שחור 9
ממו אי 5 צבע אחד שחור 10
ממו אי 5 צבע אחד שחור 10
ממו אי 5 צבע אחד שחור 11
ממו אי 5 צבע אחד שחור 11
ממו אי 5 צבע אחד שחור 12
ממו אי 5 צבע אחד שחור 12

ממו (מזכרים) בגודל 10/15 ס"מ - צבע אחד שחור (A6)