ספרי מחזור

סגנון פרחוני? מאויר? מוזיקה? מחול? ספורט? קומיקס?

להלן מגוון תבניות לספרי מחזור לבחירתכם.

כריכת ספר מחזור - צבע
כריכת ספר מחזור - צבע
press to zoom
תבנית לדף ילד - צבע 1
תבנית לדף ילד - צבע 1
press to zoom
תבנית לדף ילד - צבע 2
תבנית לדף ילד - צבע 2
press to zoom
תבנית לדף ילד - צבע 3
תבנית לדף ילד - צבע 3
press to zoom
תבנית לדף ילד - צבע 4
תבנית לדף ילד - צבע 4
press to zoom
תבנית לדף ילד - צבע 5
תבנית לדף ילד - צבע 5
press to zoom
תבנית לדף ילד - צבע 6
תבנית לדף ילד - צבע 6
press to zoom
דף תמונת שכבה - צבע
דף תמונת שכבה - צבע
press to zoom
דף תמונת כיתה 1
דף תמונת כיתה 1
press to zoom

תבנית לספר מחזור - צבע

תבנית לספר מחזור - קומיקס

כריכת ספר מחזור - קומיקס
כריכת ספר מחזור - קומיקס
press to zoom
תבנית דף ילד - קומיקס 1
תבנית דף ילד - קומיקס 1
press to zoom
תבנית דף ילד - קומיקס21
תבנית דף ילד - קומיקס21
press to zoom
תבנית דף מורה - קומיקס
תבנית דף מורה - קומיקס
press to zoom
תבנית דף קשר - קומיקס
תבנית דף קשר - קומיקס
press to zoom
תבנית דף כיתה - קומיקס
תבנית דף כיתה - קומיקס
press to zoom

תבנית לספר מחזור - מחול

תבנית דף ילד -מחול 1
תבנית דף ילד -מחול 1
press to zoom
תבנית דף ילד -מחול 2
תבנית דף ילד -מחול 2
press to zoom
תבנית דף ילד -מחול 3
תבנית דף ילד -מחול 3
press to zoom
תבנית דף ילד -מחול 4
תבנית דף ילד -מחול 4
press to zoom
תבנית דף ילד -מחול 5
תבנית דף ילד -מחול 5
press to zoom
תבנית דף ילד -מחול 6
תבנית דף ילד -מחול 6
press to zoom
תבנית דף ילד -מחול 7
תבנית דף ילד -מחול 7
press to zoom
תבנית דף ילד -מחול 8
תבנית דף ילד -מחול 8
press to zoom
תבנית דף ילד -מחול 9
תבנית דף ילד -מחול 9
press to zoom

תבנית לספר מחזור - פנטזיה

כריכה לספר מחזור - פנטזיה
כריכה לספר מחזור - פנטזיה
press to zoom
תבנית דף ילד - פנטזיה 1
תבנית דף ילד - פנטזיה 1
press to zoom
תבנית דף ילד - פנטזיה 2
תבנית דף ילד - פנטזיה 2
press to zoom
תבנית דף מורה - פנטזיה
תבנית דף מורה - פנטזיה
press to zoom
תבנית דף קשר - פנטזיה
תבנית דף קשר - פנטזיה
press to zoom
תבנית דף כיתה - פנטזיה
תבנית דף כיתה - פנטזיה
press to zoom

תבנית לספר מחזור - אינסטגרם

כרירכה ספר מחזור - אינסטגרם
כרירכה ספר מחזור - אינסטגרם
press to zoom
תבנית דף ילד - אינסטגרם
תבנית דף ילד - אינסטגרם
press to zoom
תבנית דף מורה - אינסטגרם
תבנית דף מורה - אינסטגרם
press to zoom
תבנית דף קשר - אינסטגרם
תבנית דף קשר - אינסטגרם
press to zoom
תבנית תמונת כיתה - אינסטגרם
תבנית תמונת כיתה - אינסטגרם
press to zoom

תבנית לספר מחזור - מוזיקה

תבנית דף ילד - מוזיקה 1
תבנית דף ילד - מוזיקה 1
press to zoom
תבנית דף ילד - מוזיקה 2
תבנית דף ילד - מוזיקה 2
press to zoom
תבנית דף ילד - מוזיקה 3
תבנית דף ילד - מוזיקה 3
press to zoom
תבנית דף ילד - מוזיקה 4
תבנית דף ילד - מוזיקה 4
press to zoom
תבנית דף ילד - מוזיקה 5
תבנית דף ילד - מוזיקה 5
press to zoom
תבנית דף ילד - מוזיקה 6
תבנית דף ילד - מוזיקה 6
press to zoom
תבנית דף ילד - מוזיקה 7
תבנית דף ילד - מוזיקה 7
press to zoom
תבנית דף ילד - מוזיקה 8
תבנית דף ילד - מוזיקה 8
press to zoom
תבנית דף ילד - מוזיקה 9
תבנית דף ילד - מוזיקה 9
press to zoom

תבנית לספר מחזור - ציור

כריכה לספר מחזור - ציור
כריכה לספר מחזור - ציור
press to zoom
תבנית דף ילד - ציור
תבנית דף ילד - ציור
press to zoom
תבנית דף מורה - ציור
תבנית דף מורה - ציור
press to zoom
תבנית דף קשר - ציור
תבנית דף קשר - ציור
press to zoom
תבנית דף כיתה - ציור
תבנית דף כיתה - ציור
press to zoom

תבנית לספר מחזור - דפי נייר

כריכה לספר מחזור - דפי נייר
כריכה לספר מחזור - דפי נייר
press to zoom
תבנית דף ילד - נייר 1
תבנית דף ילד - נייר 1
press to zoom
תבנית דף ילד - נייר 2
תבנית דף ילד - נייר 2
press to zoom
תבנית דף ילד - נייר 3
תבנית דף ילד - נייר 3
press to zoom
תבנית דף מורה - נייר 1
תבנית דף מורה - נייר 1
press to zoom
תבנית דף מורה - נייר 2
תבנית דף מורה - נייר 2
press to zoom
תבנית דף מורה - נייר 3
תבנית דף מורה - נייר 3
press to zoom
תבנית דף מורה - נייר 4
תבנית דף מורה - נייר 4
press to zoom
תבנית דף כיתה - נייר
תבנית דף כיתה - נייר
press to zoom

תבנית לספר מחזור - ספורט

תבנית דף ילד - ספורט 1
תבנית דף ילד - ספורט 1
press to zoom
תבנית דף ילד - ספורט 2
תבנית דף ילד - ספורט 2
press to zoom
תבנית דף ילד - ספורט 3
תבנית דף ילד - ספורט 3
press to zoom
תבנית דף ילד - ספורט 4
תבנית דף ילד - ספורט 4
press to zoom
תבנית דף ילד - ספורט 5
תבנית דף ילד - ספורט 5
press to zoom
תבנית דף ילד - ספורט 6zor_sport6
תבנית דף ילד - ספורט 6zor_sport6
press to zoom
תבנית דף ילד - ספורט 7
תבנית דף ילד - ספורט 7
press to zoom
תבנית דף ילד - ספורט 8
תבנית דף ילד - ספורט 8
press to zoom
תבנית דף ילד - ספורט 9
תבנית דף ילד - ספורט 9
press to zoom